دستگاه لبه چسبان
    • Farsi
    • English (UK)
    • 0098-21-44966010
 
مشخصات maggi 3/50    Detail 
طول دستگاه (میلیمتر) 2550 (Length (mm
ضخامت نوار مورد مصرف (میلیمتر) 0.4-3                  Thikness of rolled up edge 
ضخامت قطعه کار مورد مصرف (میلیمتر) 14-50 (Panel thikness (mm
حداقل طول قطعه کار(میلیمتر) 190 (Min.panel length (mm
حداقل عرض قطعه کار (میلیمتر) 90 (Min.panel width (mm
سرعت جلوبرنده قطعه کار (متر بر دقیقه) 6 (Working speed (m/min
ظرفیت مخزن چسب (کیلوگرم) 1.2 ( Glue bax capacity (kg
فشار باد مورد نیاز (بار) 6-8 (Air pressure (bar