دستگاه لبه چسبان
    • Farsi
    • English (UK)
    • 0098-21-44966010
 
مشخصات FASTBAND AZ 422    Detail 
طول دستگاه (میلیمتر) 5240 (Length (mm
ضخامت نوار مورد مصرف (میلیمتر) 0.4-3                  Thikness of rolled up edge 
ضخامت قطعه کار مورد مصرف (میلیمتر) 8-50 (Panel thikness (mm
حداقل طول قطعه کار(میلیمتر) 150 (Min.panel length (mm
حداقل عرض قطعه کار (میلیمتر) 70 (Min.panel width (mm
سرعت جلوبرنده قطعه کار (متر بر دقیقه) 14-20 (Working speed (m/min
ظرفیت مخزن چسب (لیتر) 4 ( Glue bax capacity (liter
فشار باد مورد نیاز (بار) 4-6 (Air pressure (bar
 تنظیم ارتفاع فک بصورت موتورایز ok