چسب گرانول KTE ایتالیا
    • Farsi
    • English (UK)
    • 0098-21-44966010
 

ویژگی ها:

درجه خلوص بالا

چسبندگی قوی